מספר טלפון


8400010 - 04 רוטציה בע"מ
8400011 - 04 מכללת נתן לביא נתן
8400013 - 04 מכללת נתן לביא נתן
8400014 - 04 שתקר החברה הארצית ליבוא ותפעול מכונות שתיה בע"מ
8400015 - 04 רגינסקי זינאידה
8400017 - 04 אפרים וינברגר
8400018 - 04 אפרים וינברג
8400019 - 04 שטרן לאה ואריה