מספר טלפון


8400040 - 04 אל דוד פלסט
8400042 - 04 נדב ואנונו
8400044 - 04 משתלת הגליל נ ב בע"מ
8400045 - 04 חיפה צפון
8400046 - 04 ניסים שי
8400047 - 04 חיל האויר 21 מפרץ טכני
8400048 - 04 פינרוס בע"מ
8400049 - 04 כהן אורנה ואבי