מספר טלפון


8400070 - 04 מ ש ר ל 0002 בע"מ שירותי רפואה ובריאות משרדי הנהלה
8400073 - 04 צרור אליהו
8400074 - 04 בלונוב אולג
8400075 - 04 טובסטיוק טטיאנה
8400076 - 04 מור סיגלית
8400078 - 04 קורץ צבי
8400079 - 04 קונינקו יוליה