מספר טלפון


8400090 - 04 מוטי לוי
8400093 - 04 הרשקוביץ קלאודיו
8400094 - 04 מיכל וחיים עמית
8400095 - 04 רופא מרסל
8400096 - 04 גולדשמידט איסק
8400097 - 04 זריפוב יוליה
8400098 - 04 ברו''רודי' בית תוכנה נחמני
8400099 - 04 שזר יחיאל