מספר טלפון


8400100 - 04 רכבת תחנת
8400101 - 04 'פקס'
8400102 - 04 פרנקל יבגני
8400103 - 04 הלה מכונים לבריאות המשפחה בע"מ
8400104 - 04 ברו' יעקובוביץ
8400105 - 04 מיקרוליין בע"מ מערכות מחשבים ותוכנה יעבץ סמדר
8400106 - 04 מיקרוליין בע"מ מערכות מחשבים ותוכנה יעבץ סמדר
8400107 - 04 מיקרוליין בע"מ מערכות מחשבים ותוכנה יעבץ סמדר
8400109 - 04 הגמלאים מרכז