מספר טלפון


8400190 - 04 וגנר דוחובני כבלים ומתכות בע"מ
8400191 - 04 שפיגלמן דוד
8400192 - 04 לאוניד זורין
8400193 - 04 מלישקו נליה
8400194 - 04 לוגסי מירה
8400195 - 04 פוטון עיצובים טל יצחק
8400196 - 04 משתלת הגליל נ ב בע"מ
8400197 - 04 דגן חיה ויצחק