מספר טלפון


8400330 - 04 בן שטרית מאיר
8400330 - 04 דפוס הנמל בע"מ הדפסות אופסט בן שטרית מאיר
8400331 - 04 אליאס מוסא
8400332 - 04 שתקר החברה הארצית ליבוא ותפעול מכונות שתיה בע"מ
8400333 - 04 צ'יפובסקי קרינה
8400334 - 04 יפרח נורית
8400335 - 04 איזנברג ליאורה
8400336 - 04 קליימן רומן
8400337 - 04 קוק ניקולאי
8400338 - 04 סין קרונה טובה ודניאל