מספר טלפון


8400340 - 04 צוות בידור בע"מ
8400341 - 04 אלימל' חן
8400342 - 04 אמשיקשוילי אבטנדיל
8400343 - 04 אברה טיגיסט
8400349 - 04 זיגי שאול אופטומטריסט בע"מ