מספר טלפון


8400361 - 04 קומטק מערכות תקשורת בע"מ
8400363 - 04 בר עוז זהבה וירימי
8400364 - 04 בקר קמינסקי בע"מ
8400365 - 04 אדרי מידד
8400366 - 04 מואס שרה ואברהם
8400367 - 04 רהיטי דה וינצי בן מוחה אושרי
8400368 - 04 קרן נחמה
8400369 - 04 מששה ברדקו