מספר טלפון


8400410 - 04 קופל יעקב
8400411 - 04 קומטק מערכות תקשורת בע"מ
8400413 - 04 קומטק מערכות תקשורת בע"מ
8400415 - 04 פטר אסתר
8400416 - 04 סמרה דורון
8400418 - 04 סרור אליהו ושות' פחחות לאוטומובילים
8400419 - 04 רביבו עופר