מספר טלפון


8400420 - 04 ה צ הרשקוביץ חברה לעבודות מתכת וחשמל בע"מ
8400421 - 04 איציק המסגר מקס
8400422 - 04 ויסמן פישל
8400425 - 04 בן מאיר צפורה
8400427 - 04 בן דוד יוסי
8400428 - 04 קרתינתב אלוירה
8400429 - 04 ברס אלאונורה