מספר טלפון


8400470 - 04 קוצקל גדניה
8400471 - 04 קוגן מריה
8400472 - 04 גפני גיא
8400473 - 04 קיקוס עופר
8400475 - 04 פקס) מחלקת) הזמנות
8400477 - 04 איזרי אברהם
8400479 - 04 יקותיאל 57 מפרץ בהרב