מספר טלפון


8400490 - 04 בביץ אספיר
8400491 - 04 אלמוג ציוד טכני בע"מ
8400492 - 04 בן לולו חיה
8400493 - 04 נדלר עליזה
8400494 - 04 אקסטרה ולדימיר
8400495 - 04 פר המספק חיפה בע"מ