מספר טלפון


8400501 - 04 פר המספק חיפה בע"מ
8400502 - 04 אבוטבול משה
8400503 - 04 נגרית דהן בע"מ
8400504 - 04 שייניס שרון ויגאל
8400505 - 04 אקטיב בר לב קטי
8400506 - 04 דהן רחל
8400507 - 04 יוסף וברוריה ויצמן