מספר טלפון


8400530 - 04 השכרת רכב
8400531 - 04 רביבו מרגלית
8400532 - 04 קפלן אדוארד וסופיה
8400533 - 04 נגאר ויקטור
8400535 - 04 מחלקת פחחות וצבע
8400535 - 04 פקס) בזק) חיפה בע"מ מחלקת פחחות וצבע
8400536 - 04 (פקס) מחלקת פחחות וצבע
8400537 - 04 ברקן ארז סוכנות לביטוח כהן
8400538 - 04 טיטו יעקב
8400539 - 04 איי קיו אס שלו בע"מ