מספר טלפון


8400580 - 04 אוריון יעל ויעקב
8400584 - 04 בן מואיס אליהו
8400586 - 04 (פקס) בייזמן מ השקעות בע"מ
8400588 - 04 שפירא רבקה ויצחק
8400589 - 04 קנופבה סלטלנה