מספר טלפון


8400690 - 04 אשכנזי חיה
8400692 - 04 חננייב סמיון
8400695 - 04 גיטר אילן
8400697 - 04 אלנור צפון בע"מ ינאי דני
8400699 - 04 חמלני אהובה וארי