מספר טלפון


8400701 - 04 (פקס) בטחון לאומי בע"מ
8400704 - 04 פקס) נוימו) ורגוס שיווק בע"מ
8400705 - 04 יופרוב דמיטרי
8400706 - 04 נתן ג'קלין
8400707 - 04 שי מגן מלגזות בע"מ השכרת מלגזות