מספר טלפון


8400720 - 04 שליסלברג סימונה
8400721 - 04 וקנין עליזה
8400723 - 04 פריבלובה אולגה
8400724 - 04 במבי בקריה עמוס בן ציון גן ילדים
8400724 - 04 במבי בקריה עמוס בן צבי
8400725 - 04 אופיר שלומית ועוזי
8400726 - 04 מנחם זהבה
8400727 - 04 פוקס יעקב
8400729 - 04 טרישקין זינאידה