מספר טלפון


8400731 - 04 חיימוביץ רחל ודני
8400732 - 04 חיימוביץ רחל ודני
8400733 - 04 הרץ יעקב
8400734 - 04 מלכין שמעון
8400735 - 04 (פקס) תיאטרון הצפון מרכז אומנויות הבמה בע"מ
8400736 - 04 מלכין שמעון
8400737 - 04 פדרלין יהודה וחבצלת
8400738 - 04 בן שלוש אתי
8400739 - 04 מאגרי אנוש שירותי כח אדם