מספר טלפון


8400753 - 04 ספוז'ניקוב חיים
8400755 - 04 עמליה כורש
8400756 - 04 (פקס) פישר אלכס ועדינה
8400757 - 04 תנה תעשיות (1991) בע"מ מכירות
8400758 - 04 ורד נח
8400759 - 04 וישניאק יצחק