מספר טלפון


8400820 - 04 צינמן יעקב
8400821 - 04 לובודה אלה
8400822 - 04 אוקורוקוב אלכסנדר
8400823 - 04 טרנטייב ז'אנה
8400824 - 04 ביג התקוה בע"מ
8400825 - 04 ביג התקוה בע"מ
8400826 - 04 (פקס) ביג התקוה בע"מ
8400827 - 04 קופידון אסתר פריד
8400829 - 04 עמנואל קובי בע"מ נגרית