מספר טלפון


8400861 - 04 פרלשטיין ולרי
8400862 - 04 אילוז אילנה ויוסי
8400864 - 04 אלנור צפון בע"מ ינאי דני
8400865 - 04 ניר שרותי תעופה בע"מ כים
8400867 - 04 פסשק אלכס
8400868 - 04 גימפל טל והדס
8400869 - 04 (פקס) מאגרי אנוש שירותי כח אדם