מספר טלפון


8400870 - 04 סופר קרמיק יעוץ ארצי
8400871 - 04 (פקס) סופר קרמיק יעוץ ארצי
8400873 - 04 גולדנפלד אמיר
8400874 - 04 שפר ציפי
8400875 - 04 יאקונין מילה
8400879 - 04 יוסף לוי