מספר טלפון


8400880 - 04 שרייבר חיים ושרה
8400882 - 04 אלמלם עופר עוד
8400883 - 04 בניש המחדש חיפה בע"מ
8400884 - 04 מזרחי עודד
8400885 - 04 אדלר ישראל
8400886 - 04 פיקוד מערכות תקשורת חנוכה בני
8400887 - 04 ש ניר הצפון 1991 בע"מ
8400888 - 04 רוזנר אייל עו"ד
8400889 - 04 תחנת דלק