מספר טלפון


8400892 - 04 שיא חברה להובלה (49) בע"מ
8400893 - 04 שיא חברה להובלה (49) בע"מ
8400895 - 04 באבא מאהר
8400896 - 04 פילו גיא
8400897 - 04 מויאל סימה
8400898 - 04 חברה לבנין בע"מ גבעת שמשית זליג שניידרמן