מספר טלפון


8400910 - 04 נקיון נקיון נקיון אזור מערב חיפה
8400911 - 04 פריימן אילת וליאור
8400913 - 04 פרידלנד דניאל
8400914 - 04 בוגומולסקי ריטה סוכנות לביטוח
8400915 - 04 קירשנר רועי ומאירה
8400917 - 04 קושניר פולינה
8400918 - 04 המספק חיפה בע"מ פ ר