מספר טלפון


8400930 - 04 חסקל מיכאל
8400931 - 04 בבית שרותי עזרה לקשיש בביתו
8400932 - 04 דיאן מיכל
8400933 - 04 דניאל שאף
8400934 - 04 חוצות המפרץ
8400936 - 04 חוצות המפרץ
8400937 - 04 שקד שלמה