מספר טלפון


8400960 - 04 אתאיאנץ לידיה
8400961 - 04 גינדלסקי יוסף
8400962 - 04 בן שמעון פנחס
8400963 - 04 ורבון אלכסנדר
8400964 - 04 סמירנוב אנדרי
8400966 - 04 פודים דוד
8400967 - 04 החרמש
8400968 - 04 בר שדה חיים