מספר טלפון


8400971 - 04 קסם המזרח עיתון אוחיון יניב
8400973 - 04 הדר יניב
8400974 - 04 ששון דלית
8400976 - 04 נחמוכה משה
8400977 - 04 מפרץ חיפה
8400978 - 04 אלעד נעמי