מספר טלפון


8402130 - 04 ורביצקי אלכסנדר
8402131 - 04 רוזנטל יצחק
8402134 - 04 רנה ושלמה בציקה
8402135 - 04 בטיסקס שלמה
8402136 - 04 פייבישבסקי ודים
8402137 - 04 סקליאר גלינה
8402138 - 04 בן ברוך חוה ויצחק
8402139 - 04 פרקש רבקה