מספר טלפון


8402150 - 04 מלכה דינה ואברהם
8402151 - 04 מלכה דינה
8402152 - 04 איסט בונדד 1965 חב' בע"מ ניר
8402153 - 04 פרוימוביץ אסתי ורונן
8402156 - 04 ש ח מגן טכנולוגיות בע"מ
8402157 - 04 כור זאב ופניה
8402159 - 04 אמניר עיבוד נייר בע"מ