מספר טלפון


8402230 - 04 פולישצ'וק סמיון
8402232 - 04 אסרף אברהם
8402234 - 04 לוטרמן חנה
8402235 - 04 משה גוט
8402237 - 04 וידר אילנית ורמי
8402238 - 04 שקד ארז וקרן