מספר טלפון


8402241 - 04 סלמונט משה ושירה
8402244 - 04 מפלסי הצפון בע"מ
8402246 - 04 מפלסי הצפון בע"מ
8402249 - 04 ונוס תמרוקים ומתנות שרף אדית