מספר טלפון


8402261 - 04 דפנה קרית אתא
8402262 - 04 שמוליק לוי
8402265 - 04 מלניקוב ילנה
8402266 - 04 הרץ קשר רנט א קאר בע"מ
8402266 - 04 קשר רנט הרץ קשר רנט א קאר בע"מ
8402268 - 04 חצק חנוך ונורית
8402269 - 04 יוסף מבחר הטמבון