מספר טלפון


8402280 - 04 כוכב הצפון ויינטראוב ברקו
8402281 - 04 כוכב הצפון ויינטראוב ברקו
8402282 - 04 אדרי אלי
8402285 - 04 בכמן משה
8402288 - 04 הולדר חיוט תכנון וייצור בע"מ
8402289 - 04 סולומון מנחימוב