מספר טלפון


8402290 - 04 בורקס בכר ובניו בכר עופר
8402295 - 04 איזנברג משה
8402297 - 04 אורן מלכה
8402298 - 04 קצקו דוד יועץ חשמל