מספר טלפון


8402390 - 04 רוטשטיין יוסף
8402391 - 04 צבי בלסקי שווק דלקים ושמנים בע"מ
8402393 - 04 קסורלה נחמה
8402395 - 04 החיטה
8402397 - 04 פח וצבע בע"מ ד"ר