מספר טלפון


8402401 - 04 דרכים שרותי
8402403 - 04 פקס) אשרוביץ) אודי ורותי
8402404 - 04 (פקס) גלובס עיתון העסקים של ישראל
8402405 - 04 ניניו אלברט ומזל
8402406 - 04 קרמר דורית
8402407 - 04 מרים ויוסף פיינטו'