מספר טלפון


8402450 - 04 גינת אלי וורוניקה
8402451 - 04 אלכסנדר מנגר איציק שפירו
8402452 - 04 (פקס) נאה יהודית
8402453 - 04 לירון'רחל' גולדנברג
8402454 - 04 שוורץ ריטה
8402455 - 04 וקנין מימי
8402456 - 04 אקספרס '1995' בע"מ סולן
8402458 - 04 בראונר בנו