מספר טלפון


8402471 - 04 אשכנזי יוכי
8402472 - 04 חיפון הנדסה שבבו
8402474 - 04 ארלקינו מסעדת ארלקינו בע"מ
8402474 - 04 מסעדת ארלקינו בע"מ
8402476 - 04 פוגריבינסקי רוסטיסלב
8402477 - 04 משה חסן