מספר טלפון


8402483 - 04 רון יצחק
8402484 - 04 אליעזר יוסף גלנץ
8402486 - 04 אוצר החייל בע"מ בנק
8402487 - 04 פגוט פישל
8402489 - 04 גולדפרב נאום