מספר טלפון


8402520 - 04 (פקס) (פקס) מכללת עמל מרכז להכשרה טכנולוגית ולהשכלה לנוער ולמבוג
8402521 - 04 (פקס) רם גד סוכנות לביטוח שלומית אריאל
8402522 - 04 חיים פסחוב
8402523 - 04 אלדי מאיר ושמרית
8402524 - 04 צרנין צציליה ציפורה
8402525 - 04 כהן יעקב ויפה
8402527 - 04 מיקרו מחשבים חיפה
8402529 - 04 מלכה רינה