מספר טלפון


8402543 - 04 שפיר רחל
8402547 - 04 גרוס רבקה ולדיסלב אלי
8402548 - 04 מאפית המפגש נאור אלי
8402549 - 04 שווארמה צ'ק פוסט חזאן בע"מ