מספר טלפון


8402582 - 04 הסתדרות השומר הצעיר ההנהגה הראשית
8402583 - 04 אברהם שורץ
8402584 - 04 בן חמו יצחק ושושנה
8402585 - 04 צלם צלמת בע"מ
8402588 - 04 תימור ידידיה