מספר טלפון


8402590 - 04 קוטליאריק אהרון
8402591 - 04 יחיאל וצפורה יפרח
8402592 - 04 פרייזונד רומן
8402593 - 04 אילנה כהן
8402595 - 04 טרבלסי דוד
8402596 - 04 בקרמן רובים