מספר טלפון


8402610 - 04 גוטמן שלום
8402612 - 04 מייק אלחנן
8402613 - 04 בר זאב איריס
8402615 - 04 און מרק בר
8402616 - 04 שמחוני אלוס
8402618 - 04 י ע ד עבוד שבבי בע"מ