מספר טלפון


8402641 - 04 ורביצקי דוד
8402642 - 04 סינווץ רחל
8402643 - 04 קוזלוב ליה
8402644 - 04 כוחיי אילנה ושמואל
8402645 - 04 ויקסלר אנה
8402646 - 04 פרידמן שרון
8402647 - 04 ססבון רבקה ומשה