מספר טלפון


8402730 - 04 יערי מרים
8402732 - 04 שמואל אזולאי
8402734 - 04 מזרחי דוד ומינה
8402738 - 04 צור הנדסה בע"מ כרמל