מספר טלפון


8402762 - 04 פרץ אוריה
8402765 - 04 אטיאס סיבוני אסנת ויהודה
8402767 - 04 ורדי ראובן ולילך
8402768 - 04 רחל זלטר
8402769 - 04 ברקוביץ משה מהנדס וד"ר רינה רופאת ילדים